Auditor intern – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern:

Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:

 • înscrierea și participarea la concurs conform Legii nr. 162/2017 și OUG 75/1999;
 • studii superioare economice;
 • să poată semna raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC;
 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;
 • adaptabilitate, perseverență, bune abilități de comunicare, rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii și minuțios;
 • abilități de comunicare, de ascultare, atenție la detalii și disponibilitate de lucru în echipă;

Interviul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din Str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la 07.12.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4;
 • proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.12.2018, de la ora 12.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 14.12.2018, de la ora 14.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV, semnat pe fiecare pagină.

 

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a


Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia – viitorul profesiei este tema celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile ce va avea loc la București, în perioada 28-29 septembrie, în contextul celor 100 de ani de la Marea Unire și 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate în România.

Evenimentul va reuni aproximativ 500 de participanți de la nivel național și internațional – reprezentanți ai conducerii și membri CECCAR, ai autorităților și instituțiilor de reglementare, ai mediului de afaceri, precum și ai unor organizații internaționale și regionale din domeniul contabil. Congresul va fi precedat, în data de 28 septembrie, de Seminarul Internațional organizat în colaborare cu Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA).

Tema unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate profesiei contabile din România, cu participare internațională, este actuală într-o lume a afacerilor în continuă evoluție și în contextul unui mediu de reglementare volatil în care este esențială o gândire care să înglobeze mai mult decât elementele pur financiar-contabile ale unei organizații pentru a se asigura dezvoltarea pe termen lung și crearea de valoare. Devine imperativ, astfel, pentru organizații să adopte o gândire integrată, utilizând o abordare holistică pentru a-și stabili strategiile și a-și evalua performanțele, îmbunătățindu-și maniera în care comunică cu clienții, investitorii și toate celelalte părți interesate.

Cine altcineva este mai potrivit decât profesionistul contabil, în calitatea sa de consultant strategic, pentru a iniția această schimbare și pentru a ajuta companiile să își înțeleagă mai bine activitatea și factorii care le determină capacitatea de a crea valoare în timp, astfel încât să poată implementa un model de afaceri care să le faciliteze creșterea?

În timp ce globalizarea împreună cu provocările și consecințele inovațiilor tehnologice ne influențează din ce în ce mai mult profesia, rolul de consilieri de încredere ne-ar putea oferi, de asemenea, o oportunitate în ceea ce privește diversificarea serviciilor pe care le oferim în interes public, ajutându-ne astfel să facem față provocărilor viitoare.

Ediția din acest an a Congresului profesiei contabile se va concentra pe aceste subiecte foarte relevante pentru evoluția profesiei și pe identificarea soluțiilor care ne vor ajuta, împreună cu partenerii noștri din mediul de afaceri și instituțiile și autoritățile de reglementare, să alegem cea mai bună cale de urmat.

Despre noi:

Cu o istorie de aproape un secol, CECCAR este organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România, preocupându-se continuu de dezvoltarea competențelor și abilităților profesionistului contabil, care să îi permită furnizarea de servicii suplimentare celor tradiționale, la un nivel de calitate ridicat, astfel încât să servească interesul public, să pună bazele unei economii solide și orientate spre progres.

Cu o reprezentare la nivel național prin filiale în toate județele țării, CECCAR este membru al celor mai importante organizații profesionale de profil de la nivel mondial – IFAC (International Federation of Accountants) – și european – Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation).Partener principal  

MasterCard

 

 

 

 

 

 

ceccarbusinessmagazine.ro


 

                      ceccarfm.ro

 


 

Articolul ZNCR 2017 ( click)


 21 septembrie 2017

Ziua Naţională a Contabilului Român

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Argeş

organizează în data de 21 septembrie 2017

Ziua Naţională a Contabilului Român

Cu ocazia acestui eveniment va avea loc şi

Topul local al celor mai bune societăţi membre  ale filialei.

Manifestările se vor desfăşura începând cu ora 15.00,

în Salonul Albastru din cadrul Complexului Central, Hotel Central, din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70.

Sunt invitaţi să participe alături de profesioniştii contabili, reprezentanţi ai instituţiilor statului,

ai mediului universitar şi mediului de afaceri.

 

 


Conferința Științifică Internațională ,, Contabilitatea și finanțele - limbaje universale ale afacerilor”, Ediția a II-a, 17 marttie 2017.

 


21 septembrie 2016

Ziua Naţională a Contabilului Român

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Argeş

organizează în data de 21 septembrie 2016

,,Ziua Naţională a Contabilului Român”.

Cu ocazia acestui eveniment va avea loc şi

,, Topul local al celor mai bune societăţi membre C.E.C.C.A.R.”

Manifestările se vor desfăşura începând cu ora 15.00,

în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70.

Sunt invitaţi să participe alături de profesioniştii contabili, reprezentanţi ai instituţiilor statului,

ai mediului universitar şi mediului de afaceri.

 


 

 

 

 

21 septembrie 2013  

Ziua Naţională a Contabilului Român 

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Argeş

organizează în data de 21 septembrie 2013

,,Ziua Naţională a Contabilului  Român”.

Cu ocazia acestui eveniment va avea loc şi  

,, Topul local al celor mai bune societăţi membre C.E.C.C.A.R.

Manifestările se vor desfăşura începând cu ora 10.00,

în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70.

Sunt invitaţi să participe profesioniştii contabili, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei

 


 

 

Congresul profesiei contabile din România 2012

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) organizeaza o data la doi ani Congresul profesiei contabile din Romania, eveniment de amploare, cu participare la nivel national si invitati ai organismelor profesionale internationale. Traditia organizarii acestei mari reuniuni s-a impus ca reper in agenda mondiala a profesiei contabile, autoritati ale profesiei din întreaga lume intampinand cu interes participarea la dezbaterile pe care CECCAR le propune in cadrul congresului.

Anul acesta, congresul se va desfasura in perioada 7-8 septembrie, la Centrul International de Conferinte, Casino Sinaia. Tema acestei editii este “Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate”, propunand celor prezenti cele mai incitante subiecte despre perspectivele profesiei in lume si in Romania, in contextul economic actual.

Pentru mai multe informatii cu privire la desfasurarea evenimentului, va invitam sa accesati pagina celui de-al XIX – lea Congres al profesiei contabile din România

 


 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Argeş organizează în data de 21 septembrie 2011:

-         ,,Ziua Naţională a Contabilului Român”, aflată la a  VII-a ediţie;
-         ,,Topul Local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR”;
-         Aniversarea a „90 de ani de la înfiinţarea CECCAR”.
 
Manifestările se vor desfăşura începând cu ora 15 în Sala de Conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70.
Sunt invitaţi să participe profesioniştii contabili, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009