ANAF: Declarația unică se depune până la 25 mai 2022, inclusiv

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea Declarației Unice (DU)

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv. „Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal”, menționează ANAF, într-un comunicat.

ANAF recomandă ca Declarația unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: ▪ prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV); ▪ pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire (data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment