Examenul de acces la stagiu – sesiunea octombrie 2020

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează:

 • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 4 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate,  Audit,  Evaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

 

Termen limita de inscriere : 18 septembrie 2020

Documentele necesare pentru inscriere la examenul de acces sunt urmatoarele:

 1. Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (modelAICI), însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină”vizat de medic psihiatru sau neurolog (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • curriculum vitae (model AICI);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

2. Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip (model AICI), însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină” vizt de medicul psihiatru sau neurolog (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • curriculum vitae (model AICI);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie(daca este cazul)
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR Arges, Strada Constantin Brâncoveanu nr.4, tel. 0248215256 sau 0248213151, mail: ceccararges@ceccararges.ro

Taxa poate fi achitata în cadrul filialei Arges sau în contul CECCAR – IBAN RO48 BTRL RONC RT0V 2581 5605 deschis la Banca Transilvania Pitești.

Termen limita de inscriere : 18 septembrie 2020

Leave your comment