MF propune completări la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin OMFP nr. 2.810/2019.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, s-a creat posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, administrate de organul fiscal central, bazată pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii, reglementată de capitolul I din acest act normativ, pentru debitorii persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență. În baza art. 37 alin. (1) din OG nr. 6/2019, s-a emis OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Potrivit art. 1 alin. (1) din OG nr. 6/2019, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, care îndeplinesc condițiile stabilite de acest act normativ, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. Alin. (3) de la art. (1) din OG nr. 6/2019 stabilește faptul că, sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2021 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2020. „Cu alte cuvinte, în sfera obligațiilor bugetare care pot fi restructurate intră și obligațiile bugetare declarate de debitor după data de 1 ianuarie 2021 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv prin corectarea declarațiilor fiscale”, precizează MF.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment