Procedura de implementare a Programului RURAL INVEST, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 398 din 26 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.039/101/2022 al ministrului Finanțelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind modificarea și completarea Ordinului nr. 933/79/2022

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST. Actul normativ reglementează Procedura de implementare a Programului RURAL INVEST, precum și Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, care se încheie între Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și instituțiile de credit în vederea implementării programului. Programul RURAL INVEST este un program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

Procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de OUG nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor (MF), pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment