ANAF va modifica modelul și conținutul formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate

pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică a fost instituit, pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022, prin art. II alin. (1) din Legea nr.259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”. Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică a fost cuprins la poziția 80 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat utilizat pentru completarea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

La art. 15 din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, s-a menținut acest impozit, fiind reglementată și metodologia de calcul al impozitului. Metodologia de calcul este aprobată prin Anexa nr.6 din ordonanța de urgență și se aplică de către toți producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. II alin.(1) și (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 și de producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art.15 din ordonanța de urgență, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.