Examenul de aptitudini

 Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul. Termen limita de inscriere 26 februarie 2020.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015, dosarul va contine:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu - se elibereaza de filiala;
 • raport de stagiu – se elibereaza de filiala;
 • foaie matricola – se elibereaza de filiala;
 • copie legalizata a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • copie a certificatului de casatorie/divort
 • certificat de cazier judiciar in original
 • certificat medical emis de medic psihiatru/neurolog din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină- original;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la nivelul filialei, precum şi în funcţie de criteriul teritorialităţi, dupa centralizarea candidaților înscrisi vă vom transmite centrele de examen.

 

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen si va avea urmatoarea structura:

- Categoria expert contabil:

                       - vineri, 13 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrina si deontologie profesionala

                        - duminica, 15 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept

- Categoria contabil autorizat:

                       - duminica, 15 martie 2020:  proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore)+ proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Drept si Doctrina si deontologie profesionala.                          

 

 

INFORMATII

Imagine

Rezultatele Examenului de aptitudini, sesiunea iulie 2020

Le urăm bun venit noilor experți contabili și contabili autorizați! Vă felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și vă urăm mult succes în activitatea profesională!

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de aptitudini din luna iulie 2020, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a examenului în perioada 18-20 septembrie 2020.