Examenul de aptitudini

 Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul. Termen limita de inscriere 26 februarie 2020.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015, dosarul va contine:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu - se elibereaza de filiala;
 • raport de stagiu – se elibereaza de filiala;
 • foaie matricola – se elibereaza de filiala;
 • copie legalizata a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • copie a certificatului de casatorie/divort
 • certificat de cazier judiciar in original
 • certificat medical emis de medic psihiatru/neurolog din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină- original;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la nivelul filialei, precum şi în funcţie de criteriul teritorialităţi, dupa centralizarea candidaților înscrisi vă vom transmite centrele de examen.

 

Sesiune extraordinara a examenului în perioada 18-20 septembrie 2020!

Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

Termen limita de inscriere 7 septembrie 2020, ora 10.00.

Pentru candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020 taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.

Candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.

Taxa rămâne la valoarea inițială (175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea extraordinară din septembrie 2020.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala din raza de domiciliu sau unde a efectuat stagiul.

Candidații vor beneficia de un program de formare intensiv, oferit gratuit de CECCAR, ce se va desfășura la începutul lunii septembrie 2020. Vom reveni cu informații în ceea ce privește orarul programului de formare.

 

                  

Examen de Aptitudini – Sesiunea iulie 2020

CENTRU DE EXAMEN ARGEȘ

Locație de desfășurare: Sediul Filialei CECCAR Argeș (Strada Constantin Brâncoveanu, Nr. 4, Pitești, Argeș)

Candidat ECVineri – 03.07.2020
17.00 – 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)
Etica (proba 1)
Sambata – 04.07.2020
10.00 – 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)
Drept (proba 2)
Duminica – 05.07.2020
10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)
Evaluare ec (proba 1)
Expertiza contabila (proba 1)
 
Candidat CAVineri – 03.07.2020
17.00 – 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)
Etica (proba 1)
Sambata – 04.07.2020
10.00 – 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)
Drept (proba 2)
 

INFORMATII