Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.


ERATA la:
- Procesul verbal nr. 162 din 09.02.2023 privind analizarea declaratiilor de candidatura la functia de Presedinte al Consiliului filialei CECCAR ARGES mandatul 2024-2028

Textul:

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR sub nr.161 din 09.02.203 (domnul Candidat 1), întocmite de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura domnului Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR ARGES, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.

Se modifică și se va citi corect:

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr.161 din 09.02.2023 (domnul Candidat 1), întocmit de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura doamnei Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR ARGES, mandat cuprins în intervalul 2024-2028

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Daniel Matei Birladeanu Laura Cristina David Sturzu
Pirvu Diana Florentina
Constantin Florin Dima
Valeriu Mincă

Biroul permanent

Preşedinte Membri
Daniel Matei Dima Florin Constantin
Valeriu Mincă

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Angelica Toma Gicaru Sanda Liliana
Grosu Mariana
Constantin Bejliu
Emil Fulger

Comisia de cenzori

Membri
Nicolae Ciubuc
Florica Oprescu

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Daniel Matei Angelica Toma
Sanda-Liliana Gicaru
Constantin Florin Dima
Laura Cristina Birlădeanu
Valeriu Mincă

Executivul filialei

Director Executiv - Șef Birou Evidență Tablou Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă Șef Birou Administrativ
Filofteia Valentina Drăgușinoiu Petruț Eduard Stana

Auditor

Auditor de calitate
Georgeta Florea