Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Daniel Matei Birladeanu Laura Cristina David Sturzu
Pirvu Diana Florentina
Constantin Florin Dima
Valeriu Mincă

Biroul permanent

Preşedinte Membri
Daniel Matei Dima Florin Constantin
Valeriu Mincă

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Angelica Toma Gicaru Sanda Liliana
Grosu Mariana
Constantin Bejliu
Emil Fulger

Comisia de cenzori

Membri
Nicolae Ciubuc
Florica Oprescu

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Daniel Matei Angelica Toma
Sanda-Liliana Gicaru
Constantin Florin Dima
Laura Cristina Birlădeanu
Valeriu Mincă

Executivul filialei

Director Executiv - Șef Birou Evidență Tablou Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă Șef Birou Administrativ
Filofteia Valentina Drăgușinoiu Petruț Eduard Stana

Auditor

Auditor de calitate
Georgeta Florea