Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Daniel Matei Sanda Liliana Gicaru David Sturzu
Luminița Tatiana Oprea Barac
Constantin Florin Dima
Valeriu Mincă

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Angelica Toma Otilia Băra
Laura Cristina Bîrlădeanu
Constantin Bejliu
Emil Fulger

Comisia de cenzori

Membru titular
Nicolae Ciubuc

Executivul filialei

Director Executiv - Șef Birou Evidență Tablou Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă Șef Birou Administrativ
Filofteia Valentina Drăgușinoiu Daniela Georgeta Moței Petruț Eduard Stana

Auditor

Auditor de calitate
Georgeta Florea