Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Daniel Matei Sanda Liliana Gicaru David Sturzu
Luminița Tatiana Oprea Barac
Constantin Florin Dima
Valeriu Mincă

Biroul permanent

Preşedinte Membri
Daniel Matei Sanda-Liliana Gicaru
Valeriu Mincă

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Angelica Toma Otilia Băra
Laura Cristina Bîrlădeanu
Constantin Bejliu
Emil Fulger

Comisia de cenzori

Membri
Nicolae Ciubuc
Florica Oprescu

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Daniel Matei Angelica Toma
Sanda-Liliana Gicaru
Constantin Florin Dima
Laura Cristina Birlădeanu
Valeriu Mincă

Executivul filialei

Director Executiv - Șef Birou Evidență Tablou Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă Șef Birou Administrativ
Filofteia Valentina Drăgușinoiu Petruț Eduard Stana

Auditor

Auditor de calitate
Georgeta Florea