INFORMATII DE ULTIMA ORA

Imagine
#FutureReadyProfessionals – Evoluție sau Revoluție? Ediție aniversară a Congresului profesiei contabile din România

Search in sidebar query

Distrugerea creativă și tsunamiul digital din economie aduc schimbări fundamentale și provocări importante la nivelul mediului de afaceri, remodelează profesiile. Profesioniștii contabili sunt, cu siguranță, parte a soluției. Într-o perioadă a schimbărilor drastice, #futurereadyprofessionals sunt cei care moștenesc viitorul, iar momentul pentru schimbare este, fără dubii, prezentul. Evoluție sau Revoluție?

Imagine
CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Search in sidebar query

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) desfășoară, în perioada 18-22 septembrie 2023, programul de formare Contabilitatea partidelor politice, destinat personalului AEP cu atribuții privind activitatea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale.

Imagine
Sesiunea extraordinară a examenului de Aptitudini, 10-12 noiembrie 2023

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 

Imagine
Examenul de admitere la stagiu – sesiunea 10 – 11 noiembrie 2023

Conținutul dosarului

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul până la data de 20 octombrie 2023.

ARTICOLE FILIALA

Imagine
#FutureReadyProfessionals – Evoluție sau Revoluție? Ediție aniversară a Congresului profesiei contabile din România

Search in sidebar query

Distrugerea creativă și tsunamiul digital din economie aduc schimbări fundamentale și provocări importante la nivelul mediului de afaceri, remodelează profesiile. Profesioniștii contabili sunt, cu siguranță, parte a soluției. Într-o perioadă a schimbărilor drastice, #futurereadyprofessionals sunt cei care moștenesc viitorul, iar momentul pentru schimbare este, fără dubii, prezentul. Evoluție sau Revoluție?

Imagine
CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Search in sidebar query

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) desfășoară, în perioada 18-22 septembrie 2023, programul de formare Contabilitatea partidelor politice, destinat personalului AEP cu atribuții privind activitatea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale.

Imagine
Sesiunea extraordinară a examenului de Aptitudini, 10-12 noiembrie 2023

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 

Centrul de resurse informationale covid-19.ceccar.ro

Submit

BULETINE ETAF

BULETIN LEGISLATIV CECCAR