INFORMATII DE ULTIMA ORA

Imagine
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR             FILIALEI CECCAR ARGEȘ

În ziua de 28 martie 2023, ora 14.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei ARGEȘ a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei CECCAR ARGEȘ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
 2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
 4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
 6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14.30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

FIȘĂ OPȚIUNI GEJ 2023

În atenția experților contabili judiciari, Pentru înscrierea pe listele Grupului Experților Judiciari în anul 2023 este necesară completarea și transmiterea fișei de opțiuni pe adresa de e-mail a filialei – ceccararges@ceccararges.ro  sau în original la […]

Imagine
ANAF propune modelul și conținutul formularului Notificării de conformare emise de organul de inspecție fiscală, procedura de notificare și periodicitatea de emitere

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea

ARTICOLE FILIALA

Imagine
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR             FILIALEI CECCAR ARGEȘ

În ziua de 28 martie 2023, ora 14.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei ARGEȘ a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei CECCAR ARGEȘ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
 2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
 4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
 6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14.30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

FIȘĂ OPȚIUNI GEJ 2023

În atenția experților contabili judiciari, Pentru înscrierea pe listele Grupului Experților Judiciari în anul 2023 este necesară completarea și transmiterea fișei de opțiuni pe adresa de e-mail a filialei – ceccararges@ceccararges.ro  sau în original la […]

Imagine
ANAF propune modelul și conținutul formularului Notificării de conformare emise de organul de inspecție fiscală, procedura de notificare și periodicitatea de emitere

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea

Centrul de resurse informationale covid-19.ceccar.ro

Submit

BULETINE ETAF

BULETIN LEGISLATIV CECCAR