Prezenta stagiari

Având în vedere solicitările primite, vă aducem la cunoștința faptul ca în situația în care exista motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la centrul de stagiu) va fi posibila participarea, în mod excepțional, doar la 10 ore de pregătire la sala/online din cele 15 ore programate la o disciplina, într-un semestru. Stagiarii care nu au fost prezenți la sală/online la minim 10 ore de pregătire/disciplina nu vor putea susține evaluarea semestrială.

 În data de 17 ianuarie 2020, ora 16.00 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I si an II  cu restanțe din semestrul 1 si 2 - proba practica. Locatie: sediul filialei Arges - etaj 3.

Participarea la fiecare probă  este condiționată de achitarea taxei de 50 lei/ proba

În perioada 17-19 ianuarie 2020 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I si an II  cu restanțe din semestrul 1 si 2.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de achitarea taxei de 50 lei/fiecare proba si completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 05 ianuarie 2020. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele restante in intervalul 17-19 ianuarie 2020.

     Înregistrare reexaminare discipline an I si II de stagiu     (click pentru accesare formular)

Reevaluare stagiu semestru al II-lea 2019 

 În perioada 13-14 decembrie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I si an II . 

Stagiarii anului III sunt rugati sa acceseze site-ul filialei Bucuresti pentru a se inscrie la probele restante pana in data de 9 decembrie 2019!

  Vă reamintim că:

 Stagiarii au voie doar cu instrumente de scris (nu creion), calculator si plan de conturi.

 Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice.

 Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen.

 Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.

Plan de conturi - click aici

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, vă informăm că promovarea din anul de stagiu 2019, în anul de stagiu 2020, se poate face cu un număr de maxim 3 Discipline restante.

O disciplină se promovează în situația în care, la testarea semestrială, se obține minim nota 5, atât la proba teoretică (scrisă), cât și la proba practică (orală), dacă aceasta din urmă există. 

Exemplu 1:

Dacă un stagiar an II

  • nu a promovat proba teoretică, Audit si
  • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică  la disciplina Fiscalitate, 

stagiarul poate trece în anul III pentru că are doar 2 discipline restante.  

Exemplu 2:

Dacă un stagiar an II:

  • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică la disciplina Audit,
  • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică  la disciplina Fiscalitate  și
  • nu a promovat proba practică la disciplina T.I.C., 

stagiarul poate trece în anul III pentru că are 3 discipline restante. 

Exemplu 3:

Dacă un stagiar an II:

  • nu a promovat proba teoretică la disciplina Audit,
  • nu a promovat proba practică  la disciplina Fiscalitate, 
  • nu a promovat proba practică la disciplina T.I.C. și
  • nu a promovat proba teoretică la disciplina Etică,

 stagiarul repetă anul II pentru că are 4 discipline restante. 

Rezultatele evaluării din perioada 22-24 noiembrie 2019 - Anul III

Rezultatele  evaluării din perioada 22-24 noiembrie 2019 s-au afișat avizierul de la sediul Filialei CECCAR ARGEȘ.

Eventualele contestații se vor primi până joi 5 decembrie 2019, ora 15.30, la sediul filialei sau la adresa de mail ceccararges@ceccararges.ro cu precizarea că după expirarea termenului nu se vor mai primi contestații.