Dezvoltare profesională

Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


CURSURI PENTRU PERSOANE NEMEMBRE CECCAR

Persoanele nemembre CECCAR, care doresc sa participe la activitatile educative din cadrul PNDPC, vor achita un tarif de 100 lei +TVA  pentru fiecare zi de curs. Cursurile pentru anul 2020 pot fi consultate pe pagina de Dezvoltare profesionala  http://www.ceccararges.ro/cursuri.php.

Persoanele interesate vor transmite o cerere pe adresa de mail ceccararges@ceccararges.ro, mentionand cursurile la care doresc sa participe. In limita locurilor disponibile, filiala va admite solicitarea si va aduce la cunostinta solicitantului posibilitatea participarii. Intrarea la curs este conditionata de achitarea taxei de participare. In situatia neprezentarii la curs, contravaloarea taxei nu se va returna.


Efectuarea Cursurilor de Formare Profesionala Continua RESTANTE

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de formare profesională continua”. Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continua conform PNDPC (40 ore CPD/an) , aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Va comunicam ca potrivit Hotararii Consiliului Superior nr. 19/532 din 27.09.2019, pentru efectuarea acestor cursuri se va aplica un tarif de 50 lei/10 ore CPD* + TVA.

*Nota: 10  ore CPD presupune efectuarea a 5 ore la sala si 5 ore studiu individual pe baza materialelor primite de la lector.
​Incepand cu luna februarie 2020, invitam toti membrii care au restante din perioada 2017-2019 sa isi onoreze obligatiile restante.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

 Astazi, 11.03.2020, Consiliul superior a dispus suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor până la o dată ce se va stabili ulterior.

 

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2018 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2018 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.
Imagine

Întâlnire pe tema : „Tratamente contabile și implicații fiscale în era digitală. Abordări specifice comerțului electronic”

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, împreună cu specialiști din Ministerul Finanțelor și din mediul universitar, organizează în data de 9 aprilie 2021, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, o întâlnire pe tema Tratamente contabile și implicații fiscale în era digitală. Abordări specifice comerțului electronic.

Cursuri de pregătire profesională 2020 – MODULUL 3

 Contabilitate financiara: IFRS versus OMFP 20 ore DPC   Perioada desfășurării: 10,11 februarie 2020 – ora 16.00 Lector: Alina Irimescu Audit – misiuni conexe   10 ore DPC   Perioada desfășurării: 13 februarie 2020 – ora 16.00 Lector: […]