Imagine
EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 2023 (Echivalare discipline MASTER)

Informații privind termenele și condițiile de depunere a dosarelor de echivalare a disciplinelor programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu https://ceccar.ro/ro/?page_id=996.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute pe site la lit. b) – d)  se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Depunerea dosarului se face la sediul filialei CECCAR Arges, din Pitesti, Strada Constantin Brancoveanu, Nr. 4, judetul Arges.

Beneficiar: CECCAR Filiala Arges

Cont bancar: RO48 BTRL RONC RT0V 2581 5605

Banca: Banca Transilvania

CUI: RO7426179

Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați 

MOBIL: 0725 001 508

FIX: 0248 215 256