Fisa de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări în anul 2021
ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

Având în vedere necesitatea prelucrării în timp util a datelor din Fișele de opțiuni în vederea întocmirii listei GEJ,  experții contabili judiciari trebuie sa transmită pe mail ceccararges@ceccararges.ro  a Fișei de opțiuni până pe data de 15.02.2021.

Depunerea Fișei de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2021 de către experții contabili judiciari, se realizează prin completarea fisei de opțiuni CLICK AICI

În perioada următoare, vom comunica pe site-ul ceccararges.ro și prin newsletter, informațiile necesare depunerii raportului pe 2020 și obținerii vizei pentru anul 2021.