In atentia candidatilor la examenul de acces/echivalare- filialele Arges si Valcea

Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea octombrie 2020:

În data de 02 octombrie 2020, începând cu ora 16.30:

 • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
 • Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
 • Pentru candidaţii (absolvenți  ai programelor de masterat) care vor susţine examene la discipline ca Contabilitate, Fiscalitate şi Drept se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen:
   • – 1 ora/Contabilitate- 1 ora /Fiscalitate- 1 ora /Drept

  În data de 04 octombrie 2020, începând cu ora 10.30:

 • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore
 • Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore
 • Pentru candidaţii (absolvenți  ai programelor de masterat) care vor susţine examene la discipline ca Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen:

– 1 ora /Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor

– 1 ora /Audit/Test Audit

– 1 ora /Expertiză contabilă

– 1 ora /Doctrina şi deontologia profesiei contabile

Locatia: CECCAR Filiala Arges – Strada Constantin Brancoveanu nr.4, Pitesti

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, agende electronice, căști audio, cărți, alte materiale scrise, aparate audio/video/de înregistrare, sau orice alte mijloace electronice care permit conectarea la internet/rețele de socializare, fotografierea, înregistrarea video, comunicarea cu alte dispozitive electronice, în scopul fraudării lucrării de examen.Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.  

 De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.

Leave your comment