Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 12 iunie 2023

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022 ...

Un nou pachet „ajustat” de resurse proprii va fi emis la 20 iunie

Comisia Europeană va prezinta la 20 iunie un pachet „ajustat” de noi resurse proprii pentru bugetul UE. Potrivit raportărilor, acesta ar trebui să conțină resurse proprii legate de viitorul Mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM)

și de revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), precum și o resursă proprie statistică bazată pe profiturile întreprinderilor. Resursa proprie statistică bazată pe profiturile întreprinderilor ar funcționa în aceeași manieră ca în cazul contribuției pentru volumul ambalajelor din plastic nereciclat plătită de statele membre. Statele membre ar trebui să plătească la bugetul UE o sumă calculată pe baza statisticilor privind profitul marilor companii care operează pe teritoriile lor. Contribuția propusă, bazată pe statisticile privind profiturile întreprinderilor, s-ar aplica atât sectoarelor financiare, cât și nefinanciare. Rata percepută ar fi de 0,1 sau 0,5% din profiturile marilor companii. Contribuția nu ar reprezenta un impozit UE, ci mai degrabă o contribuție națională. Inițial, Comisia a anunțat o resursă proprie bazată pe viitoarea propunere Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor (BEFIT). Resursa proprie statistică ar reprezenta o măsură temporară până la încheierea unui acord referitor la BEFIT.

Miniștrii de finanțe ai UE vor susține o dezbatere politică referitoare la ViDA

În timpul ședinței ECOFIN din 16 iunie, miniștrii de finanțe ai UE vor susține o dezbatere politică referitoare la pachetul legislativ TVA în era digitală prezentat în decembrie 2022 și vor furniza îndrumări politice cu privire la un număr de aspecte importante care în prezent fac obiectul discuțiilor la nivelul experților din statele membre. Potrivit unei note întocmite de președinția suedeză a Consiliului UE, au fost adresate numeroase întrebări referitoare la termenele limită pentru implementarea noului sistem, mai precis dacă acestea oferă suficient timp pentru adaptarea sistemelor IT aplicabile. Există un consens larg cu privire la construirea unui sistem de raportare digitală intra-european bazat pe facturarea electronică, precum și la nevoia de a furniza un cadru general pentru un sistem de raportare național opțional, se arată în notă. Totuși, este nevoie de eforturi suplimentare în ceea ce privește modalitățile de facturare electronică și raportare digitală. În special, miniștrii își vor exprima opiniile referitor la următoarele trei întrebări: – Cu privire la tranziția către noi tehnologii, cum ar fi facturarea electronică și raportarea digitală, inclusiv în combaterea fraudei fiscale, miniștrii sunt de acord că există o necesitate de a trata fragmentarea pieței interne și de a furniza un cadru de raportare consecvent bazat pe facturarea electronică pentru tranzacțiile intra-europene și cele naționale?; – Miniștrii sunt de acord că platformele ar trebui să aibă un rol îmbunătățit în colectarea TVA în sectorul serviciilor de cazare pe termen scurt și cel al transportului de pasageri pentru a furniza mai multă simplitate, o mai bună conformitate și condiții de concurență echitabile?; – Miniștrii sunt de acord cu îmbunătățirea conceptului ghișeului unic și mecanismul de taxare inversă pentru a depăși necesitatea unor înregistrări multiple în scopuri de TVA pentru întreprinderile care operează în piața internă?

Progresul privind dosarele din domeniul fiscalității din mandatul președinției suedeze

La 16 iunie, se preconizează aprobarea, de către Consiliul UE, a raportului bianual al ECOFIN destinat Consiliului European în domeniul fiscalității. Acest raport furnizează o perspectivă a progresului obținut în Consiliu în timpul mandatului președinției suedeze, precum și a stadiului celor mai importante dosare aflate în proces de negociere din domeniul fiscalității. Raportul menționează în special acordul dintre statele membre din 16 mai privind cel de-al optulea amendament la Directiva privind cooperarea administrativă pe probleme fiscale (DAC8). Cu privire la Directiva UNSHELL, raportul precizează că președinția și-a propus să realizeze cât mai multe progrese posibil în acest dosar, concentrându-se, printre altele, pe identificarea criteriilor de substanță exacte și a consecințelor fiscale. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește un număr de aspecte controversate, cum ar fi domeniul de aplicare, criteriile minime de substanță, consecințele fiscale și certificatul de reședință fiscală, se arată în raport. Totuși, vor fi necesare discuții suplimentare pentru a identifica soluții de compromis cu privire la aspecte nesoluționate, de asemenea cu obiectivul comun de a limita sarcinile administrative atât pentru contribuabili, cât și pentru administrațiile fiscale. Delegațiile au subliniat interconexiunile dintre diferitele părți ale acestei Directive complexe, însemnând că o orientare aleasă într-una din părțile Directivei ar putea influența soluția din alte părți, adaugă președinția.

Observatorul fiscal al UE emite un nou document privind impozitele aferente serviciilor digitale

Luni, 5 iunie, Observatorul fiscal al UE a publicat un nou document de lucru care face un rezumat al primilor ani ai implementării impozitelor aferente serviciilor digitale (DST-uri). În prezent, douăsprezece țări, atât din cadrul, cât și din afara OCDE, au un sistem DST activ. Veniturile actuale generate de aceste DST-uri sunt, în majoritate, aliniate cu veniturile preconizate, comparabile în magnitudine cu veniturile estimate generate de Pilonul I, și înregistrează o creștere rapidă, potrivit autorilor. Primele experiențe (de exemplu, din UK) sugerează că DST-urile pot fi eficiente în impozitarea companiilor digitale care au tins să plătească impozite pe profit mai scăzute în țările de destinație, într-o manieră țintită, precizează autorii. Totuși, datele disponibile rămân limitate și este necesar să se realizeze cercetări suplimentare pentru a înregistra progrese către o analiză completă cost/beneficiu privind DST-urile. Potrivit autorilor, viitorul DST-urilor va depinde de doi factori: progresul în ceea ce privește Pilonul I și poziția SUA, atât referitor la DST-uri, cât și la Pilonul I. Dacă Pilonul I este adoptat la sfârșitul lui 2023, numărul țărilor care au un DST cel mai probabil va scădea pe măsură ce părțile din acordul OCDE vor fi obligate să elimine DST-urile la implementarea Pilonului I.

Noua inițiativă cetățenească care face apel pentru un impozit european pe avere

Un grup de economiști, politicieni și milionari din șapte țări de la nivel european au înregistrat joi, 8 iunie, o inițiativă „cetățenească” (ECI) care face apel la UE să adopte un impozit anual permanent pe avere pentru cele mai mari averi din Europa. ECI a fost înregistrată de László Andor (Ungaria), Marlene Engelhorn, (Austria), Lars Koch (Danemarca), Patrizio Laina (Finlanda), Aurore Lalucq (Franța), Paul Magnette (Belgia), Thomas Piketty (Franța) și Conny Reuter (Germania). ECI le permite cetățenilor europeni să facă apel la Comisia Europeană să propună noi legi. Inițiatorii ECI vor avea un an la dispoziție să colecteze un milion de semnături, începând din iulie. În martie, peste 100.000 de membri ai Parlamentului European au făcut deja apel la UE să introducă un impozit progresiv pentru averile foarte mari. Potrivit estimărilor Oxfam, un impozit anual pe avere de până la 5% impus miliardarilor Europei ar putea strânge aproape 250 de milioane de euro pe an.

Ajutorul de stat oferit de Luxemburg companiei Amazon nu este ilegal, potrivit Avocatului General al ECJ

Comisia Europeană a constatat în mod eronat că Luxemburg a acordat companiei Amazon un ajutor de stat ilegal sub formă de beneficii fiscale, potrivit opiniei Avocatului General Juliane Kokott furnizată joi, 8 iunie. Prin decizia din 4 octombrie 2017, Comisia a constatat că Luxemburg a acordat companiei Amazon un ajutor de stat neautorizat printr-o decizie fiscală emisă în 2003. Sistemul de referință pe care s-a bazat Comisia pentru a analiza dacă a existat un avantaj selectiv, respectiv Ghidul OCDE referitor la prețurile de transfer în loc de legislația Luxemburgului, a fost incorect, a concluzionat Kokott. În opinia Avocatului General, metoda selectată în decizia fiscală emisă de Luxemburg de a aplica Ghidul OCDE referitor la prețurile de transfer nu a reprezentat o metodă vădit incorectă, nici nu a fost aplicată vădit eronat. Totuși, din perspectiva autonomiei fiscale a statelor membre, doar deciziile fiscale care sunt vădit eronate în favoarea contribuabilului ar putea constitui un avantaj selectiv. Din acest motiv, Comisia nu a putut demonstra faptul că decizia fiscală a conferit un avantaj selectiv companiei Amazon, a concluzionat aceasta. Prin urmare, dna Kokott propune ca apelul Comisiei să fie respins și, în consecință, hotărârea Tribunalului, care a anulat decizia Comisiei, să fie susținută. Hotărârea Curții va fi livrată la o dată ulterioară, iar judecătorii care vor delibera în acest caz nu sunt obligați să urmeze opinia Avocatului General.

Concluziile întâlnirii Consiliului ministerial al OCDE din 2023

Miniștrii OCDE au emis joi, 8 iunie, o declarație comună la încheierea întâlnirii Consiliului la nivel ministerial. Sub președinția Regatului Unit al Marii Britanii, miniștrii OCDE s-au întâlnit pentru discuții în jurul temei Asigurarea unui viitor rezilient: Valori comune și parteneriate globale.  În timpul întâlnirii de două zile, aceștia au introdus lansarea Programului de stat pentru Ucraina și adoptarea noului Cadru general strategic OCDE pentru regiunea indo-pacifică. Referitor la aspectele fiscale, miniștrii au adoptat o recomandare revizuită la Standardele internaționale pentru schimbul automat de informații în chestiuni fiscale, care acoperă Standardul comun de raportare actualizat și noul cadru general de raportare pentru criptoactive. În declarația comună, miniștrii precizează că vor continua să lucreze împreună pentru a reforma sistemul fiscal internațional printr-o „implementare promptă și eficientă” a soluției pe doi piloni a Cadrului Incluziv al OCDE/G20, pentru a trata provocările fiscale care apar în urma digitalizării și globalizării economiei.

Uzbekistan se alătură Cadrului incluziv OECD/G20 cu privire la BEPS

Uzbekistan a decis să se alăture Cadrului incluziv OECD/G20 cu privire la BEPS, a anunțat OCDE vineri, 9 iunie. Prin asumarea statutului de membru, Uzbekistan s-a angajat, totodată, să trateze provocările fiscale care apar în urma digitalizării economiei, alăturându-se planului pe doi piloni pentru a reforma normele internaționale de impozitare și a asigura că întreprinderile multinaționale plătesc un procent just de impozite oriunde își desfășoară activitatea. De asemenea, Uzbekistan va participa la implementarea pachetului BEPS de 15 măsuri pentru tratarea evitării obligațiilor fiscale, îmbunătățirea coerenței normelor fiscale internaționale și asigurarea unui mediu fiscal transparent. Lista completă a membrilor Cadrului Incluziv cu privire la BEPS poate fi accesat aici.

Reminder: Conferința ETAF privind SAFE din 28 iunie

Înregistrați-vă aici: https://sweapevent.com/ETAFConference28June

Conferința ETAF – Analizarea propunerii SAFE: la ce ar trebui să se aștepte profesioniștii din domeniul financiar-contabil și fiscal

15:00 – 17:00

@Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, 1000 Bruxelles

Comisia Europeană lucrează la o propunere pentru o directivă „pentru combaterea rolului facilitatorilor evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive în Uniunea Europeană” (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE).

Planificarea fiscală agresivă este deseori numită „zona gri”. Definiția acesteia reprezintă una dintre principalele provocări și rămâne problematică întrucât fiecare contribuabil are dreptul de a alege calea cea mai puțin impozitată.

În acest context, ETAF ar dori să discute cu profesioniști din domeniul fiscal, reprezentanți ai UE și reprezentanți ai mediului academic despre ce anume constituie planificare fiscală agresivă din punctul lor de vedere și modul în care Comisia intenționează să o definească, fără a descuraja planificarea fiscală legitimă și a interfera cu activitatea consilierilor fiscali care respectă legea.

15:00 – Primirea participanților

15:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

15:35 – Discurs de deschidere susținut de Michael Schick, Șef de birou în cadrul ETAF

15:45 – Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

• Benjamin Angel, Director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică, DG TAXUD, Comisia Europeană

• Paul Tang, eurodeputat și președinte al subcomisiei FISC a Parlamentului European

• Manon François, cercetător la Observatorul fiscal al UE

• Andrea Rabb, expert în domeniul fiscal, membru al Consiliului ETAF și vice-președinte pentru afaceri internaționale al Moklasz

15:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

16:00 – Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă în direct pe site-ul și conturile de social media ale ETAF.

Declinarea responsabilității:

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.