OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă


CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Redăm, în rândurile următoare, principalele prevederi ale acestui act normativ:

1. Înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor fiscale.

2. Prin excepție, înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 de zile de la expirarea situației de urgență.

3. Pentru obligațiile fiscale nedeclarate, care fac obiectul unei inspecții fiscale, nu se emit înștiințări privind nedepunerea în termen.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Leave your comment