OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat


Conf. univ. dr. Adriana Florina POPA, reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group
Conf. univ. dr. Mirela PĂUNESCU
Conf. univ. dr. Radu CIOBANU

Printr-un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial în data de 21 aprilie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat.

Este vorba despre Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Ordinul actualizează declarația 100, fiind vizate în special bonificațiile care se acordă, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 33/2020, pentru plata la termen a impozitului pe profit și a impozitului pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, pe lângă rubricile deja cunoscute, în cuprinsul formularului, la capitolul Impozite și taxe care se plătesc în contul unic se introduce un nou rând, Bonificație.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.