Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023. Principalele modificări la Codul fiscal

Search in sidebar query

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1.139 din 15 decembrie 2023.

Principalele modificări la Codul fiscal:

I. Impozit pe profit

1. Costurile de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale nu se mai scad din impozitul pe profit potrivit vechii proceduri, însă pot face obiectul facilității fiscale reprezentând scutirea de impozit pe profitul reinvestit.

2. Reprezintă cheltuieli deductibile limitate (de natură socială), următoarele categorii:

  • cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea;
  • sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

3. Se abrogă prevederea privind scăderea din impozitul pe profit, potrivit vechii proceduri, a cheltuielilor cu educația timpurie.

4. Sunt modificări/completări în ceea ce privește deductibilitatea limitată a unor cheltuieli:

a) cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare a suprafețelor construite prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.