OUG nr. 20/2023: Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală

Search in sidebar query

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Procedurile referitoare la eșalonarea clasică și eșalonarea simplificată au fost modificate semnificativ, prin OUG nr. 20/2023, oficializată recent. Prezentăm mai jos prevederile actului normativ.

I. Principalele modificări/completări ale Codul de procedură fiscală

1. Modificări privind eșalonarea clasică (maximum 5 ani)

1.1 Organul fiscal central acordă la cererea debitorilor eșalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții în cuantumul prevăzut și nici nu pot constitui niciun fel de garanție ori cuantumul garanțiilor constituite este mai mic de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.

Vechea prevedere se referea la termenul maxim de 6 luni numai pentru debitorii care nu pot constitui niciun fel de garanție.

Așadar, în termenul de 6 luni intră și persoanele ale căror garanții sunt mai mici de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale.

1.2 Eșalonarea la plată se acordă și pentru obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

1.3 Eșalonarea la plata NU se mai acordă pentru ACCIZE.

1.4 Se vor constitui garanții și pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

1.5 Contribuabilul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment