Procesul de votare privind alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Filialei CECCAR Argeș, mandat 2024 – 2028

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei CECCAR Argeș, procesul de votare pentru alegerea președintelui Consiliului Filialei CECCAR Argeș, mandat 2024 – 2028,  se va organiza în perioada 13-18 martie 2023, astfel:

Luni, 13 martie 2023 – interval orar 10:00 – 19:00
Marți, 14 martie 2023 – interval orar 10:00 – 19:00

Procesul electoral se va desfășura la sediul filialei din Municipiul Pitești, Strada Constantin Brâncoveanu, Nr. 4 , județul Argeș

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscriși ȋn Tabloul Corpului și care și-au ȋndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți până la 28.02 a anului curent. Pe baza situației de la data de 28.02.2023 se vor ȋntocmi listele electorale.

Este interzisă votarea pe bază de procură specială.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile.