Proiect MADR: Asistența financiară din partea UE pentru asigurarea recoltelor nu va depăși 80% din costul primelor plătite de producători

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a postat pe site-ul insituției, în secțiunea „Transparență decizională”, un proiect de ordin prin care se creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a

intervenției IS-V-03 „Asigurarea recoltelor”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Astfel, asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru asigurarea recoltelor nu poate depăși:

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene climatice nefavorabile care pot fi asimilate unor dezastre naturale;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva: ▪ pierderilor menționate la litera (a) și a pierderilor cauzate de alte fenomene climatice nefavorabile; ▪ pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul intervenției de asigurare a recoltelor, solicitantul, persoană fizică sau juridică, trebuie să depună până la data de 15 octombrie a fiecărui exercițiu financiar din perioada de programare 2024-2027, la centrele județene ale APIA, o cerere de plată însoțită de documentele suport necesare.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor suportate de beneficiar nu este eligibilă, cu excepția cazului în care taxa respectivă nu poate fi recuperată în temeiul legislației în vigoare în materie de TVA.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment