Adunarea Generală a membrilor Filialei CECCAR ARGEȘ

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR ARGEȘ

Stimați colegi,

În ziua de 28 martie 2022, ora 15.00, la sediul filialei CECCAR ARGEȘ în sala de ședință va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei ARGEȘ a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, prin platforma zoom, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  4. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Comisia de disciplină;
  6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Cu stimă,

Președinte CECCAR  Filiala CECCAR ARGEȘ

Daniel Matei

Leave your comment