ANAF a publicat cele mai frecvente întrebări și răspunsuri privind sistemul electronic integrat RO e-Transport

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un text informativ care cuprinde cele mai frecvente întrebări și răspunsurile aferente referitoare la sistemul electronic integrat RO e-Transport.

Reamintim că, prin OUG nr. 41/2022 a fost instituit Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Sistemul monitorizează în timp real deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, astfel: transportul bunurilor achiziționate și livrate intracomunitar, transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale, transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național. Sistemul RO e-Transport include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri, care vor genera coduri unice de înregistrare pentru fiecare transport, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor. Sistemul va utiliza date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier și va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

Astfel, a devenit obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor intracomunitare, în funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau, după caz, furnizorului din România. Ele vor fi valabile o perioadă prestabilită de la data începerii transportului, iar sistemul va permite modificarea datelor declarate până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului transportor. Prin excepție, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat descărcate temporar pe teritoriul României, obligația declarării revine depozitarului.

De asemenea, prin Ordinul comun nr. 1.190/4.625/2022 al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române a fost stabilită Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment