Procedura de acordare a facilităților pentru întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat miercuri, 6 iulie, o Hotărâre prin care sunt modificate și completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, fiind introduse dispoziții

care să soluționeze unele dificultăți întâmpinate în implementarea acesteia și care să pună în aplicare modificările legislative prevăzute de OUG nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea legii menționate. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), principala noutate adusă de actul normativ este introducerea unei proceduri de acordare a facilităților pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție. În acest sens, aceste structuri trebuie să depună, la autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, o cerere însoțită de un memoriu justificativ, din care să rezulte necesitatea și oportunitatea acordării acestor facilități.

Potrivit Hotărârii de Guvern, instruirea personalului de specialitate, cu privire la clauzele sociale care pot fi cuprinse în caietele de sarcini destinate contractelor rezervate, va fi asigurată de către autoritățile publice.

Actul normativ reglementează procedura legală în baza căreia autoritățile publice locale să poată acorda scutiri de taxe și impozite întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție care au sediul în circumscripția administrației publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment