ANAF: Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare

a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, s-a reglementat faptul că prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române se stabilesc procedura de aplicare a OUG nr. 41/2022 și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării. În acest context, a fost promovat proiectul de Ordin susus consultării publice.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment