Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor


Conf. univ. dr. Mirela PĂUNESCU
Conf. univ. dr. Adriana Florina POPA

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent.

În această perioadă dificilă pentru multe societăți comerciale, sprijinul venit din partea autorităților fiscale prin adoptarea unei serii diverse de facilități fiscale este foarte important.

Bonificația de 5% sau 10%

Una dintre cele mai apreciate măsuri de către mediul de afaceri este cea care prevede acordarea unei bonificații în cazul plății anumitor impozite la termenul stabilit de Codul fiscal.

Concret, Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 33/2020 prevede, la art. 1, că toți contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

5% pentru contribuabilii mari [1];

10% pentru celelalte categorii de contribuabili.
De aceleași facilități beneficiază și contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru un exercițiu fiscal diferit de anul calendaristic dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

CECCAR