S-au aprobat criteriile de stabilire a federațiilor sportive naționale și cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilități sau a chiriei


CECCAR
Conf. univ. dr. Mirela PĂUNESCU
Conf. univ. dr. Adriana Florina POPA, reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group
Conf. univ. dr. Radu CIOBANU 

În Monitorul Oficial nr. 327 din 22 aprilie 2020 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Astfel, la art. 2 al acestui nou act normativ se prevede că, pe durata stării de urgență, federațiile sportive naționale și cluburile sportive beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânare la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, dacă dețin certificat de identitate sportivă și dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

și-au întrerupt activitatea total, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, ori și-au redus activitatea, înregistrând în luna anterioară lunii în care intervine scadența plății utilităților/chiriei pentru care se solicită amânarea diminuarea încasărilor/veniturilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale în ultimele șase luni.
Îndeplinirea criteriilor se atestă prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.