Noi reglementări privind implementarea programului IMM INVEST ROMÂNIA, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 901 din 5 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2.803/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020

privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA“, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

Actul normativ prevede, între altele, că, pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA este de 20 miliarde lei.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment