Procedura de implementare a măsurii „Microgranturi” acordate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 902 din 5 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2.989/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

 din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. După cum am mai informat, măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat este în valoare totală de 100 milioane euro, din care 85 milioane euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15 milioane euro din cofinanțarea de la bugetul de stat. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

 b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 130/2020;

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment