REZULTATE EXAMEN ADMIRERE STAGIU, SESIUNEA 1-3 OCTOMBRIE 2021

Rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 01-03 octombrie 2021, pot fi consultate la următoarele link-uri:

 • Contabili autorizați:                                                      click aici
 • Contabililor autorizați cu studii superioare:    click aici
 • Experți contabili:                                                            click aici
 • Absolvenți de masterat:                                               click aici

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 20 octombrie 2021, ora 13.30

Contestațiile pot fi depuse fizic sau pot fi transmise prin e-mail la filiala (ceccararges@ceccararges.ro) unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform reglementărilor CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

 • În situația corectării întregii lucrări 85 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate – 20 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei /lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei /lucrare.

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia.

În  perioada 04 – 05 decembrie 2021, CECCAR organizează sesiunea extraordinară a examenului de admitere la stagiu.

Sesiunea examenului de admitere la stagiu se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Pentru candidații care depun dosarele de înscriere până în data de 19 noiembrie 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online gratuite, în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate, în sesiunea din octombrie 2021.

Leave your comment