Ghidul solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7, publicat în Monitorul Oficial

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022 Ordinul nr. 1.267/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014

pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7. Scopul HG nr. 807/2014 este reprezentat de instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul Ghid. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).

Proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 4,5 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 6,38 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1,45 miliarde euro, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015 – 2028. Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment