Procedurile de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022

pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Actul normativ reglementează proceduri care vizează modalitatea de identificare a contribuabililor, a obligațiilor fiscale de natura celor care pot face obiectul anulării, precum și modalitatea de anulare a acestor obligații fiscale, astfel:

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii;

b) Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment