MF propune noi măsuri în vederea creșterii interesului investitorilor pentru realizarea de investiții pe piața de capital

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European

și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937. Proiectul are în vedere, în esență, crearea cadrului legal privind furnizorii de servicii de finanțare participativă.

Potrivit inițiatorilor, finanțarea participativă reprezintă un tip de activitate în cadrul căreia un furnizor de servicii de finanțare participativă, fără a-și asuma el însuși riscuri, administrează o platformă digitală, deschisă publicului, pentru a pune în legătură sau pentru a facilita punerea în legătură a potențialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanțare. O astfel de finanțare ar putea consta în împrumuturi, achiziționarea de valori mobiliare sau alte instrumente admise în scopul finanțării participative.

Prin proiectul de OUG se are în vedere modificarea următoarelor acte normative: ▪ Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară; ▪ Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative; ▪ Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată; ▪ Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; ▪ Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative; ▪ Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment