Imagine
EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 2023 (Echivalare discipline MASTER)

Informații privind termenele și condițiile de depunere a dosarelor de echivalare a disciplinelor programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu https://ceccar.ro/ro/?page_id=996.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute pe site la lit. b) – d)  se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Depunerea dosarului se face la sediul filialei CECCAR Arges, din Pitesti, Strada Constantin Brancoveanu, Nr. 4, judetul Arges.

Beneficiar: CECCAR Filiala Arges

Cont bancar: RO48 BTRL RONC RT0V 2581 5605

Banca: Banca Transilvania

CUI: RO7426179

Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați 

MOBIL: 0725 001 508

FIX: 0248 215 256

Imagine
Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală. Principalele prevederi

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Prezentăm, în cele ce urmează, conținutul formularului Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, aprobat, așa cum a informat CECCAR Business Magazine, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 420/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 291 din 6 aprilie 2023.

Noua notificare a fost introdusă ca urmare a OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, în scopul reanalizării de către contribuabili a situației fiscale și pentru a depune sau pentru a corecta declarațiile fiscale.

Iată cum arată noua notificare:

NOTIFICARE DE CONFORMARE emisă de organul de inspecție fiscală

Denumirea contribuabilului/plătitorului …………………………………… Codul de identificare fiscală ……………………………………… Domiciliul fiscal: localitatea ……………………………, bd./str. ………… nr. …., bl. …, sc. …, et. …., ap. …., județul/sectorul …………., codul poștal ……………Domnului/Doamnei administrator/director general Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor art. 1211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost emisă prezenta notificare, în scopul reanalizării situației fiscale și, după caz, pentru a proceda la depunerea sau corectarea declarațiilor fiscale, anterior eventualei selectări pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală. Din analizele efectuate de organele fiscale asupra datelor și informațiilor deținute, comunicate de dumneavoastră sau primite/obținute din alte surse, au rezultat următoarele riscuri fiscale în legătură cu activitatea dumneavoastră:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………*)

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.